Lesní školka Staré Ždánice

Hlavním předmětem naší činnosti je výroba sadebního materiálu pro obnovu lesa a zalesňování.

Mezi další činnosti firmy patří pěstování a prodej vánočních stromků.

 

Naše společnost má trvalý zájem na spolupráci s našimi obchodními partnery. Proto také spolupracujeme při sběrech osiva v porostech našich partnerů, aby se do lesů vracely sazenice pocházející geneticky z těchto porostů.